Energy is Flowing

Cranio voor ouderen

Waarom zouden we pas genezen als de schade al geresulteerd heeft in ziekte? Het is goed je bewust te zijn van de processen in je lichaam van de spanning in je spieren, de bloedsomloop, je ademhaling en ook de processen die veroudering in je lichaam veroorzaken. In ieder mens vinden deze processen plaats, ook als er nog geen schade in de vorm van een ziekte heeft opgetreden. Ieder persoon van boven 50 zal bijvoorbeeld bloedvaten hebben die minder elastisch zijn dan een aantal jaren geleden, ook als er nog geen verhoogde bloeddruk of hartklachten zijn. Cranio-sacraal therapie kan je bewust maken van deze processen en waar mogelijk schade voorkomen of herstellen.

P1040622De oorzaak op cellulair en moleculair niveau van ouderdom zijn te reduceren tot 7 oorzaken, zoals deze onderscheiden is door biomedisch onderzoeker Aubrey de Grey. Het is beter om deze oorzaken van ouderdom in een begin stadium aan te pakken, dan te wachten tot het al tot klachten komt. Voorkomen is immers beter dan genezen. Eén van de oorzaken die De Grey onderscheidt is bijvoorbeeld de ophoping van afval buiten de cellen. De opstapeling van de beruchte beta-amyloide plagues is bijvoorbeeld gelinkt aan de Ziekte van Alzheimer. De cerebro-spinalevloeistof, ook wel cranio-sacrale vloeistof genoemd, stroomt door de hersenen om afval buiten de hersencellen zoals de beta-amyloide plagues opte ruimen. Een goede doorstroming van de cerebro-spinale vloeistof moet dus wel een positieve invloed hebben op het wegspoelen of voorkomenvan de vorming van beta-amyloide plagues in de hersenen. Laat het herstellen van de balans van het stromen van de cerebro-spinale vloeistof, van het sacrum (heiligbeen) door het ruggemerg naar het cranium (schedel), nou net de belangrijkste pijler van cranio-sacraal therapie zijn en U begrijpt het potentieel dat cranio-sacraal therapie te bieden heeft.

Een andere oorzaak die De Grey onderscheidt is cel verlies door schade of dat de cel niet vermenigvuldigt. Bij de Ziekte van Parkinson vindt bijvoorbeeld afbraak van dopamine producerende neuronen plaats. Stamceltherapie is de meeste logische oplossing die in de toekomst beschikbaar is om de cellen te vervangen. Cranio-sacraal therapie kan als alternatief het natuurlijk potentieel om cellen te vervangen met behulp van lichaamseigenstamcellen stimuleren. Hiervoor kan de methode waarmee in communicatie wordt gegaan met het lichaam worden toegepast, zelfs op celniveau kan men contact maken. Hierbij gebruik ik de methode Cell Talk ontwikkelt door Dr. Upledger gebruik. Communiceren met cellen kan ook worden toegepast bij een andere oorzaak, van ouderdomsziekten, mutaties van het DNA. Mutaties aan het DNA van een cel speel ook een belangrijke rol in de oorsprong van kanker, door een mutatie aan het DNA kan een kwade cel zich snel gaan vermenigvuldigen. Door te communiceren met de kankercellen kan worden getracht uit te zoeken waarom de kanker zich geprofileerd heeft.

Cranio voor ouderen

Voor cranio-sacraal therapie voor ouderen heb ik een plan ontwikkeld voor een reeks van 4 vier sessies van cranio-sacraal therapie. De eerste sessie is om het lichaam te laten kennismaken met cranio-sacraal therapie en te laten ontspannen. In een tweede sessie wordt contact gezocht met het cranio-sacrale systeem, het ritme van de cerebrospinale vloeistof wordt gevolgd via de rug en ook bij het hoofd, om te kijken of de cerebrospinale vloeistof goed door de hersenen stroomt en of er blokkades zijn. In de derde sessie wordtgekeken naar het hele bloed circulatie systeem (het hart, bloeddruk, stijve aderen) en tenslotte in de vierde sessie wordt nader gekeken naar ouderdom op celniveau. Natuurlijk kunnen de sessies naar wens van de client worden aangepast. De sessies zullen een ontdekkingsreis door eigen lichaam zijn en je bewust maken van vele processen in het lichaam. Net als gezonde voeding, veel bewegen, kan cranio-sacraal therapie helpen om je op een bewuste manier jong te blijven in je lichaam.

 

Lees ook over craniosacraal therapie en ziekte van Parkinson
Lees over craniosacraal therapie en Alzheimer